HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Crkva Svete Trojice

Kulturni Resursi - Grupa : Crkva

Crkva Svete trojice u Bjeluši sagrađena je odmah posle oslobodilačkih ratova od Turaka i završena je između 1818.i 1820. godine. Crkva je sagrađena umesto stare crkvice brvnare, ima oblik jednobrodne građevine i zidana je od kamena. Crkva je obnovljena u periodu 1996-1997.godina. Po narodnom verovanju crkva u Bjeluši je zadužbina serdara Jovana Mićića.

Crkva je pravljena os lomljenog kamena, vezivana krečom i peskom a pokrivena šindrom. Zvonara je izgrađena naknadno a zvono koje je kupljeno 1864. godine odneli su austrijanci prilikom okupacije. Sadašnje zvono kupljeno je 1920. godine.
TOP