HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Manastir Klisura

Kulturni Resursi - Grupa : Manastir

Nalazi se u Dobračama, na 13 kilometru od Arilja na putuArilje-Ivanjica. Manastir je posvećen Svetim Arhangelima Mihailu i Gavrilu. Nalazi se na levoj obali reke Moravice, pored puta Arilje-Ivanjica. Ranije je bio poznat kao manastirDobrače. Ime ''klisura'' potiče od geografskog lokaliteta – klisure reke Moravice.

U sastavu manastirskog kompleksa najznačajniji objekat je crkva Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila. Crkva je podignuta u XIII veku po uzoru na tadašnju episkopsku crkvu u Arilju.

Pretpostavka da je manastir Klisuraz adužbina Svetog Save nije dokazana, ali ni opovrgnuta. Istina je da je sadašnja crkva građena na temeljima crkve iz nekog drugog, dalekog vremena, i da po arhitektonskoj koncepciji pripada tzv. "raškojškoli". Obnovljena je 1798.godine . Manastir Klisura ima istorijsku, arhitektonsku i umetničko-spomeničku vrednost i svedoči o karakterističnom umetničkom stvaralaštvu i kulturnim prilikama u jugozapadnom delu Srbije. Unutrašnjost hrama prekrivaju freske i ikone novijeg datuma.

Manastir se nalazi pod zaštitom države. Zaštićen je rešenjem Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd o proglašenju broj 598/3 od 28.12.1966. godine.
TOP