HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

"Sportsko-turistički centar" Arilje je novoformirana ustanova koja je zadužena za delatnosti turizma i sporta krod dve organizacione jedinice i to:
Sportska hala i TІS (Turistički info centar).
Opština Arilje predstavlja nezaobilaznu destinaciju Zapadne Srbije koja je zahvaljujući bogatoj tradiciji izgradila imidž idealne destinacije za kraći odmor, sa raznolikim i atraktivnim prirodnim pejzažima, bogatom kulturnom ponudom i kvalitetnim manifestacijama.
Sport i fizička aktivnost su izuzetno značajni i umnogome utiču na kvalitet života, ali i na usvajanje zdravih navika, prvenstveno dece i mladih.
Sportska hala u Arilju pruža idealne uslove za bavljenje sportom jer po svim standardima predstavlja reprezentativan sportski objekat u našoj zemlji. Deci školskog uzrasta i mladima je na raspolaganju za treniranje raznih sportova, ali i svim građanima da se u slobodno vreme rekreiraju.
U narednom periodu razvojem delatnosti iz oblasti sporta i turizma i realizacijom novih, planiranih sadržaja, doprinećemo boljem i kvalitetnijem životu naših surađana, i postati privlačnija turistička destinacija.

TOP