HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Vodena pećina

Prirodni Resursi - Grupa : Lokalitet

Po svom položaju i izgledu Vodena pećina je jedan od najmarkantnijih i najznačajnijih speleoloških objekata u Ariljskom kraju. Ova izvorska pećina se
nalazi u jedinstvenom ambientu kanjona reke Panjice koji drenira prostrane krečnjačke površi sela Brekovo i Dobrače.Ovaj speleološki objekat značajan je sa više aspekata. Pre svega zbog svoje hidrološke funkcije i svog hidrogeološkog potencijala. Vodena pećina je izvorište podzemne vode velike izdašnosti, aktivno tokom cele godine. Zbog toga je jako važno ispitati čitavu mrežu podzemnih tokova i ustanoviti eventualne podzemne veze, kao i potencijalne zagađivače. Sa druge strane, sam kanjon reke Panjice, pa tako i Vodena pećina, imaju veliki turistički potencijal. Relativno pristupačni tereni, predivan ambijent i retke krečnjačke morfološke pojave i oblici koji se ovde mogu uočiti, čine ovo mesto jedinstvenim i kao takvim savršenim za ”aktivan turizam”.

Do Vodene pećine dolazi se kanjonom reke Panjice stazom dugom 1 km. Neposredno ispred pećine nalazi se velelepni vodopad visine osam metara.

TOP